MenuНачало 9 Актуално 9 Три становища на ИСС: за здравната стратегия до 2030 г., за професионалното обучение и за икономическите последици от Ковид кризата

Три становища на ИСС: за здравната стратегия до 2030 г., за професионалното обучение и за икономическите последици от Ковид кризата

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Три становища на ИСС: за здравната стратегия до 2030 г., за професионалното обучение и за икономическите последици от Ковид кризата

На пленарната си сесия на 30 юни 2021 г. ИСС прие три становища, които са в плана за дейността на Съвета за 2021 г.

Пленарната сесия на ИСС прие становище по „Проекта на Националната здравна стратегия 2021–2030 г.“. В акта се отбелязва, че липсата на консенсус между политическите сили, липсата на приемственост и последователност са позволили често да се вземат противоречиви политически и управленски решения. В становището ИСС анализира предизвикателствата и възможните решения, финансирането на здравната система, болничната помощ, профилактиката и извънболничната помощ, лекарствената политика и други аспекти и предлага някои мерки и решения.

ИСС прие становище и за „Икономическите последици от разпространението на COVID 19 и мерки за преодоляването им“. В него Съветът настоява мерките за запазване на заетостта да се прецизират, работодателите да бъдат освободени от разходи за труд, когато служителите им не работят поради предприети здравни мерки. Според ИСС енеобходимода се наложи таван на цената за извършване на PCR-тест.Становището прави критичен анализ и оценка на ефективността на всяка една от мерките, прилагани досега.

Третото становище, което ИСС прие на пленарната си сесия, е на тема “Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда“. ИСС споделя, че в България делът на възрастното население с потенциал за повишаване на квалификацията и за преквалификация се изчислявана около 1,4 до 1,9 милиона възрастни в зависимост от нивото на цифрови компетенции. Затова ИСС настоява да сесъздаде всеобхватен подход към повишаването на квалификацията и преквалификацията на населението. Според ИСС приоритетна задачае осигуряването на цялостна подкрепа на институциите за образование и обучение в сферата на дигиталните технологии на населението.

Становищата на ИСС ще бъдат изпратени до всички заинтересувани институциии организации.

Синдикати Работодатели

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap