MenuНачало 9 Актуално 9 Включването на младите е ключово за стратегията на ЕС за обезлюдяването на селските региони

Включването на младите е ключово за стратегията на ЕС за обезлюдяването на селските региони

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Включването на младите е ключово за стратегията на ЕС за обезлюдяването на селските региони

Спасяването на селското стопанство означава не връщане назад към миналото, а поглед към бъдещето. По този начин селскостопанският сектор може да бъде основен фактор за социално сближаване и производителност. С тези думи президентът на CNEL Ренато Брунета откри IV международна среща по проект „Еразъм“ на организираните граждански общества, фокусирана върху темата за развитието на селските райони и обезлюдяването им. Заседанието се проведе в Рим в рамките на партньорството между Икономическите и социални съвети (ИСС) на Италия, България, Испания, Франция, Гърция и Португалия и Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Българската страна беше представена от членовете на ИСС Наталия Шукадарова и Георги Стоев. Икономическият и социален съвет подкрепя становището на Европейския парламент, че дългосрочната визия за селските райони на ЕС трябва да се развие в конкретна и измерима истинска стратегия за селските райони на ниво ЕС.

„Дългосрочната визия на съюза може да бъде успешно изпълнена само ако местните гласове се чуят и моделът на управление на селските райони включва местни власти, местни предприятия и организации с нестопанска цел, включително социални партньори“, каза пред делегатите членът на ИСС Наталия Шукадарова по време изслушванията на отделните съвети.

Необходими са целенасочени действия за подкрепа на младите хора, които искат да останат или да се завърнат в обезлюдяващите селски региони. Насърчаването на ефективната приемственост на поколенията в тези региони следва да бъдат стратегически приоритет, посочват от ИСС. Това може да бъде подкрепено чрез редица мерки – данъчни облекчения за работещите млади хора, които обитават имоти в селата, предоставяне на безлихвени заеми на стартиращи предприятия по тези места, осигуряване на достъп до земя чрез държавния и общинския поземлен фонд и др. Координираният глас на младите хора от селските райони трябва да бъде чут чрез тяхното участие в живота на местните общности и в процесите на вземане на решения. Това може да се постигне чрез предоставяне на квоти за млади хора в управлението на села, общини, институции, социални и обществени проекти, казаха още членовете на ИСС по време а конференцията.

Държавите членки трябва да се възползват от подновения интерес към селските райони, отключен по време на пандемията от COVID-19 и да разгърнат напълно потенциала им. Новите обществени нужди, възможностите в екологичната икономика, възможностите, предлагани от цифровите технологии, и разширяването на дистанционната работа съживяват вниманието към селските райони като места за нови възможности за социално и икономическо обновление.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap