MenuНачало 9 Актуално 9 Обща позиция за адекватна минимална работна заплата може да се постигне само със социален диалог

Обща позиция за адекватна минимална работна заплата може да се постигне само със социален диалог

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Обща позиция за адекватна минимална работна заплата може да се постигне само със социален диалог

Социалният диалог е изключително важен при работа по национални документи, транспониране на директиви и законодателство, особено когато по тях има диаметрално противоположни позиции на работодатели и синдикати.Това заяви председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) Зорница Русинова при откриването на международната конференция на тема „Транспонирането на Директивата за адекватни минимални заплати в ЕС – ключов фактор за бъдещето на труда: качествена заетост с гарантирано социално осигуряване“, организирана от  КТ„Подкрепа“.

Снимки: КТ "Подкрепа"

Снимки: КТ „Подкрепа“

Подобни конференции ни дават възможност да прилагаме принципите на социалния диалог, да чуем различните гледни точки и да намерим най-добрите решения. За да бъде в полза на гражданите всеки един закон зависи от конкретните предложения, които ще дадат и представителите на синдикалните организации, и представителите на работодателите“, подчерта Русинова и припомни, че ИСС е единственият орган, който с консенсус може да отрази гледната точка на българския бизнес, синдикати и граждански организации.

В последните 2 години съветът е разработил и приел над 10 акта, които касаят темата за доходите, включително и такъв по отношение на транспонирането на директивата за адекватни минимални заплати. Сред тях са приетият в края на юни Анализ на Конвенция №154 на МОТ относно насърчаване на колективното трудово договаряне, както и Сравнителен анализ на европейските практики за индексиране на заплатите в частния сектор, приет през миналата година.

„Този анализ също би бил полезен за всички институции, които имат отношение към транспонирането на директивата. Всички наши актове подчертават колко е важно да се намери общата гледна точка между двете огледала на темата за доходите. Държавата трябва да си партнира със социалните партньори, за да се намери вярното решение по всички тези теми и също да се търсят добрите европейки практики и модели“, каза още Русинова.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap