MenuНачало 9 Актуално 9 Честит 8 март – Международен ден на жената

Честит 8 март – Международен ден на жената

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 Честит 8 март – Международен ден на жената

През 1977 г.  Общото събрание на ООН решава 8 март да бъде Международен ден на жените. В дългата си история до днес празникът се утвърждава като форма на международно признание на икономическите, политическите, обществените постижения и правата на жените. През 2022 г. Икономическия и социален съвет (ИСС) активно работи по темата за премахване на насилието над жени в домашна и професионална среда чрез разработване и приемане на резолюция на относно проекта на ЗИД на Закона за защита от домашното насилие и становище на тема „Ратификация на Конвенция № 190/2019 г. на Международната организация на труда за премахване насилието и тормоза в областта на труда“.
ИСС споделя становището, че домашното насилие накърнява правата, свободите и достойния живот на пострадалите, разрушава здравето, личните отношения и семейния живот на въвлечените в него, но също така се отразява негативно върху цялостната социална тъкан на обществото, включително и върху сферата на труда.
Целият текст на резолюцията може да намерите тук, а становището може да прочетете на страницата на ИСС тук.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap