MenuНачало 9 Актуално 9 9 МАЙ Е ДЕНЯТ НА ЕВРОПА – ДЕН НА МИРА И НА БЪДЕЩЕТО

9 МАЙ Е ДЕНЯТ НА ЕВРОПА – ДЕН НА МИРА И НА БЪДЕЩЕТО

Актуално, Новини

Начало 9 Актуално 9 9 МАЙ Е ДЕНЯТ НА ЕВРОПА – ДЕН НА МИРА И НА БЪДЕЩЕТО

Европа празнува днес мира и солидарността, които успя да съхрани вече 76 години! Това е сбъдната мечта на предишните поколения европейци, дълг на сегашните поколения и завет на идващите след нас поколения. А всяко поколение има своята съдба, която често му отрежда да мине през изпитания и да продължи напред.

Европа възкръсна от пепелищата на Втората световна война и се превърна в проспериращ икономически съюз, основанна ценностите на Европейския социален модел. Днес държавите членки и целият континент са изправени пред предизвикателствата на световната здравна криза и нейните икономически и социални измерения. Но днес Европейският съюз има свои общи цели, политики, механизми, програми и фондове, чрез които страните солидарно ще консолидират икономиката си и ще компенсират социалната цена на кризата.

Тази година отбелязването на Деня на Европа не се изчерпва с факти от историята. Тази година, точно сред болезнените последици от COVID 19, отправяме поглед в бъдещето. Днес Европейският съюз обяви началото на Конференцията за Бъдещето на Европа. Всеки европейски гражданин, всяка организация или институция, всеки град или село, всяка държава ще имат думата за това, какво очакват Съюзът да им донесе в следващите години.

Икономическият и социален съвет, като изразител на интересите на организираното гражданско общество, ще участва в Европейската конференция за бъдещето със свои актове, свързани  с теми, които обхващат не само днешните предизвикателства, но и прогнозират решения.  Съветът ще бъде платформа за граждански позиции по стратегическите приоритети, които сме приели – Зелената сделка, технологичната трансформация на икономиката и обществото и Европейския стълб на социални права. Така българското организирано гражданско общество ще бъде глас при формиране на  решенията за бъдещето на Европа.

ИСС напълно се присъединява към призива на председателя на Европейския икономически и социален комитет Криста Швенг, че ние трябва да докажем, чеЕвропа е едно прекрасно място да живееш и да просперираш. Европейският и икономически комитет прие Резолюция на пленарната си сесия на 27 април 2021 г., назована „Нов наратив за Европа“, която изразява гласа на европейскотоорганизирано гражданскообщество и дава заявка за възстановяване на връзката между ЕС и европейските граждани, за да се споделят предложения и решения, които ще доведат до реално осезаема промяна, до конкретен и измерим напредък, до защита на ценностите и изпълнение на приоритетите, основани на реалностите на ежедневието.

Икономическият и социален съвет ще продължи да съдейства за изпълнението на една от най-запомнящите се клаузи в Договора за Европейския съюз: „Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи.

Честит Ден на Европа!

https://futureu.europa.eu/?locale=bg

Резолюцията на ЕИСК относно конференцията за бъдещето на Европа

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap