MenuНачало 9 Резолюции 9 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) № 596/2014 И (ЕС) № 2017/1129 ВЪВ ВРЪЗКА С НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПАЗАРИТЕ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“ COM(2018) 331 FINAL 2018/0165 (COD)

„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) № 596/2014 И (ЕС) № 2017/1129 ВЪВ ВРЪЗКА С НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПАЗАРИТЕ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“ COM(2018) 331 FINAL 2018/0165 (COD)

дек. 10, 2018 | Резолюции

Начало 9 Резолюции 9 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) № 596/2014 И (ЕС) № 2017/1129 ВЪВ ВРЪЗКА С НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПАЗАРИТЕ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“ COM(2018) 331 FINAL 2018/0165 (COD)
Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap