MenuНачало 9 Становища 9 СТАНОВИЩЕ на тема: „Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда в т.ч. необходимостта от засилване на дигиталните умения“

СТАНОВИЩЕ на тема: „Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда в т.ч. необходимостта от засилване на дигиталните умения“

юли 6, 2021 | Становища

Начало 9 Становища 9 СТАНОВИЩЕ на тема: „Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда в т.ч. необходимостта от засилване на дигиталните умения“
Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap