MenuНачало 9 Комисии 9 КОМИСИИ
Начало 9 Комисии 9 КОМИСИИ

Към Икономическия и социален съвет се създават постоянни комисии.

Членовете на постоянните комисии са членове на съвета. Пленарната сесия по предложение на групите, представени в съвета, избира председателите и членовете на постоянните комисии. Мандатът на постоянните комисии е до края на мандата на съвета. В рамките на мандата пленарната сесия може да извършва промени във вида, броя и състава на постоянните комисии.

Постоянните комисии се състоят от 6 членове, в т. ч. и председател. При определяне на състава на комисиите се следва представителството на групите в съвета. Всеки член на съвета може да бъде избиран за член в не повече от две постоянни комисии. Членовете на комисиите участват лично в техните заседания и не могат да упълномощават за това други лица. Всеки член може да бъде избран за председател само на една постоянна комисия.

Постоянните комисии изготвят проектите на становища и анализи на ИСС. При осъществяване на дейностите си те се подпомагат от експерти от администрацията на съвета и от външни експерти.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap