MenuНачало 9 Състав и ръководство 9 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Състав и ръководство

Начало 9 Състав и ръководство 9 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Пленарната сесия се състои от председател и 36 членове, които са разпределени по представителство в три групи по 12 членове. Групите са на работодателските организации, на синдикалните организации и на гражданския сектор.

Пленарната сесия приема Правилник за дейността на ИСС, одобрява проекта на годишните планове и отчети за дейността, проекта на годишен бюджет, приема актовете на ИСС, утвърждава заместник-председателите, избира председателите и членовете на постоянните и временно действащите комисии и др.

Членовете на пленарната сесия имат 4-годишен мандат.

Сесията приема решения за одобряване на становища, анализи и резолюции разработени от постоянните комисии към съвета.

Сесията приема становища по проекти на закони, на национални планове и програми на Министерския съвет; по актове на Народното събрание; по стратегически проблеми на икономическата и социалната политика, както и по годишни меморандуми за икономическо и социалното развитие на страната. Пленарната сесия може да приема и анализи по важни обществени теми. Тя приема и резолюции по актуални проблеми на икономическата и социалната политика и на гражданското общество.

Становищата се разработват и приемат по искане на Президента на Републиката, на Председателя на Народното събрание и на Министерския съвет. ИСС разработва и документи по собствена инициатива, когато е сезиран от поне една трета от членовете си, от постоянните комисии на Съвета, от председателя или от председателския съвет.

Становищата на Съвета се приемат с явно гласуване и с три четвърти мнозинство от присъстващите на пленарната сесия.

Заседанията на пленарната сесия са открити, като в отделни случаи пленарната сесия може да реши заседанието да бъде закрито, както и поради епидемиологичната обстановка, да ги провежда от разстояние чрез дистанционно участие по електронен път, което се решава от председателския съвет.

СЪСТАВ НА ИСС (актуален към месец септември 2022 г.)

СЪСТАВИ НА ИСС (10.12.2003-24.01.2021 г.)

Списък на ИСС към 17.06.2024 г.

 

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap