MenuНачало 9 Състав и ръководство 9 ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Състав и ръководство

Начало 9 Състав и ръководство 9 ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Председателският съвет (състоящ се от председателя и тримата заместник-председатели на Съвета, представляващи всяка една от трите групи) предлага на Пленарна сесия проектите на Правилник за дейността на ИСС, годишните планове, бюджет и отчети за дейността на Съвета, резолюции по актуални проблеми и изпълнява други функции. Мандатът на Съвета, на председателя и на членовете е 4-годишен и започва да тече от датата на провеждането на първата пленарна сесия.

Председател на ИСС

Зорница Русинова

Председател на Икономически и социален съвет

Зорница Русинова е Председател на Икономическия и социален съвет на Република България. В периода 2012 г. и 2020 е заместник-министър на труда и социалната политика в три правителства и министър на труда и социалната политика в периода 2016-2017. Отговаряла е за политиките на пазара на труда, социалното включване, трудово право, европейските въпроси и международното сътрудничество и за управлението на европейските фондове. Заемала е ръководни позиции в Министерство на труда и социалната политика и в Министерство на държавната администрация и административната реформа.  Успешно е ръководила международни проекти на Американската агенция за международно развитие, на Програмата на ООН за развитие, на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Зорница Русинова е магистър по международни икономически отношения от УНСС, както и магистър по българска филология и по английска филология от СУ „Климент Охридски“.

 

Евгений Иванов

Заместник-председател на Икономически и социален съвет от Група 1 (в ротация от 01.02.2023 г.)

Евгений Иванов е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България  (КРИБ). Член е на ИСС от 2016 г., председател на Комисията по макроикономика, бюджет и финанси на ИСС, член на Европейския икономически и социален комитет.
Посланик на България към Европейския съюз в Брюксел (1993 – 1997). Доктор по международни отношения на Дипломатическата академия във Виена. Бил е трети секретар в Мисията на България към ООН в Ню Йорк, директор в Министерство на външноикономическите връзки, зам. национален координатор на програма ФАР.
Има богат професионален опит като директор на Българския форум на бизнес лидерите, генерален секретар на Съюза на работодателите в България и вицепрезидент на БНК на Международната търговска камара.

 

Пламен Димитров

Заместник-председател на Икономически и социален съвет от Група 2.

Доктор по икономика. Президент на КНСБ – най-голямата национално представителна организация на работниците и служителите и най-голямата неправителствена организация в България. Член на НСТС. Притежава обширна експертиза и богат професионален опит в сферата на икономическата и социална политика на национално и международно ниво. Активен и дългогодишен член на ИСС и на ЕИСК. Дългогодишен председател на постоянната Комисия по въпросите на труда, доходите, жизненото равнище и индустриалните отношения към ИСС.
Първият българин, избран за член на управляващия орган на Международната организация на труда. През 2019 г. бе избран за вицепрезидент на юбилейната 108-ма сесия на МОТ. Председател на Комитета по човешки и синдикални права на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП). Първи зам.-член на Генералния съвет на МКП. Член на ИК на Европейската конфедерация на профсъюзите. Член на ИК на Паневропейския регионален съвет към МКП. Зам.-член в Управителния съвет на Европейския орган по труда.

 

Богомил Николов

Заместник-председател на Икономически и социален съвет от Група 3.

Д-р Богомил Николов е изпълнителен директор на Българска национална асоциация „Активни потребители“ (до 2010 г. – Българска национална асоциация на потребителите) от м. април 1999 г., притежава широки познания и богат практически опит в защитата на законните права и интереси на потребителите и проблемите в тази област. Има научна степен доктор по икономика от Университета за национално и световно стопанство, както и магистърски степени по политология и стопанско управление от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен по бизнес администрация от Университета „Еразмус“ Ротердам.
Д-р Богомил Николов е член на Икономическия и социален съвет от 2003г., а от 2015 г. е член на Европейския икономически и социален комитет.

 

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap