MenuПредседателят се избира от Народното събрание на България по предложение на Министерския съвет и след съгласуване на кандидатурата му с всички представени в ИСС организации. Председателят ръководи дейността на ИСС, представлява Съвета, свиква пленарни сесии и изпълнява други функции.

Член на Съвета е и неговият председател.

Председател на ИСС

Зорница Русинова

Председател на ИСС

Зорница Русинова е избрана за председател на Икономическия и социаленсъвет на Р. България от Народното събрание на 3 декември 2020 г. по Решение на МС от 15.10.2020 г. Към датата на избора й тя е заместник-министър на труда и социалната политика.
При съгласувателната процедура по кандидатстването й запредседател на ИСС тя е получила подкрепа от трите групи, представени в съвета – работодатели, синдикати и други граждански организации.

Зорница Русинова е магистър по международни икономически отношения от УНСС, както и магистър по българска филология и по английска филология от СУ „Климент Охридски“.
Изпълнявала е функциите на министър на труда и социалната политика от май 2016 г. до януари 2017 г. Като заместник-министър на труда и социалната политика е работила в три правителства между 2012 г. и 2020 г. Отговаряла е за политиките на пазара на труда, социалното включване, европейските въпроси и международното сътрудничество, включително и за управлението на европейските фондове. Има сериозен принос в утвърждаването на Европейския социален фонд като ключов инструмент за реализиране на активни мерки на пазара на труда и за прилагане на политиките за социално включване.
От 1998 г. досега Зорница Русинова успешно е ръководила международни проекти, включително на Американската агенция за международно развитие, на ПРООН, на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

 

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap