MenuПредседателят се избира от Народното събрание на България по предложение на Министерския съвет и след съгласуване на кандидатурата му с всички представени в ИСС организации. Председателят ръководи дейността на ИСС, представлява Съвета, свиква пленарни сесии и изпълнява други функции.

Член на Съвета е и неговият председател.

Председател на ИСС

Зорница Русинова

Председател на ИСС

Зорница Русинова е Председател на Икономическия и социален съвет на Република България. В периода 2012 г. и 2020 е заместник-министър на труда и социалната политика в три правителства и министър на труда и социалната политика в периода 2016-2017. Отговаряла е за политиките на пазара на труда, социалното включване, трудово право, европейските въпроси и международното сътрудничество и за управлението на европейските фондове. Заемала е ръководни позиции в Министерство на труда и социалната политика и в Министерство на държавната администрация и административната реформа.  Успешно е ръководила международни проекти на Американската агенция за международно развитие, на Програмата на ООН за развитие, на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Зорница Русинова е магистър по международни икономически отношения от УНСС, както и магистър по българска филология и по английска филология от СУ „Климент Охридски“.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap