MenuНачало 9 За ИСС 9 ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

За ИСС

Начало 9 За ИСС 9 ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

Обн. – ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г.; изм., бр. 120 от 29.12.2002 г.; изм. и доп., бр. 20 от 04.03.2003 г.; изм., бр. 17 от 24.02.2006 г.; в сила от 01.05.2006 г.; изм. и доп., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм., бр. 82 от 16.10.2009 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г.; доп., бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 01.11.2015 г.; изм., бр. 98 от 09.12.2016 г.; изм., бр. 91 от 14.11.2017 г.

 Изтегли

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap