MenuНачало 9 Категория: Комисии

Комисии

Начало 9 Категория: Комисии

Временна комисия по енергетика

КОМИСИИ Комисия по икономическа политика Комисия по макроикономика, бюджет и финанси Комисия по социална политика Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения Комисия по европейски политики и европейски процес Комисия по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики Временна комисия, създадена с решение на Пленарна сесия от...

КОМИСИЯ ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ

КОМИСИИ Комисия по икономическа политика Комисия по макроикономика, бюджет и финанси Комисия по социална политика Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения Комисия по европейски политики и европейски процес Комисия по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики Временна комисия, създадена с решение на Пленарна сесия от...

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЦЕС

КОМИСИИ Комисия по икономическа политика Комисия по макроикономика, бюджет и финанси Комисия по социална политика Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения Комисия по европейски политики и европейски процес Комисия по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики Временна комисия, създадена с решение на Пленарна сесия от...

КОМИСИЯ ПО ТРУД, ДОХОДИ, ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ И ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ

КОМИСИИ Комисия по икономическа политика Комисия по макроикономика, бюджет и финанси Комисия по социална политика Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения Комисия по европейски политики и европейски процес Комисия по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики Временна комисия, създадена с решение на Пленарна сесия от...

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

КОМИСИИ Комисия по икономическа политика Комисия по макроикономика, бюджет и финанси Комисия по социална политика Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения Комисия по европейски политики и европейски процес Комисия по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики Временна комисия, създадена с решение на Пленарна сесия от...

КОМИСИЯ ПО МАКРОИКОНОМИКА, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

КОМИСИИ Комисия по икономическа политика Комисия по макроикономика, бюджет и финанси Комисия по социална политика Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения Комисия по европейски политики и европейски процес Комисия по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики Временна комисия, създадена с решение на Пленарна сесия от...

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

КОМИСИИ Комисия по икономическа политика Комисия по макроикономика, бюджет и финанси Комисия по социална политика Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения Комисия по европейски политики и европейски процес Комисия по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики Временна комисия, създадена с решение на Пленарна сесия от...

КОМИСИИ

Членовете на постоянните комисии са членове на съвета. Пленарната сесия по предложение на групите, представени в съвета, избира председателите и членовете на постоянните комисии. Мандатът на постоянните комисии е до края на мандата на съвета. В рамките на мандата пленарната сесия може да извършва промени във вида, броя и състава на постоянните комисии…

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via