Menu
Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/escbg54n/public_html/wp-includes/functions.php on line 397

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/escbg54n/public_html/wp-includes/functions.php on line 397
Начало 9 Категория: Новини ( Page )

Новини

Начало 9 Категория: Новини ( Page )

ОТ ЕК: ВИСОКО ОЦЕНЯВАМЕ РЕЗОЛЮЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ИСС ЗА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА

Високо оценяваме приетата от българския ИСС резолюция „ Европейската Зелена сделка – икономически, социални и екологични предизвикателства и възможни решения за България“ като задълбочен и значим принос за развитието на Европейската Зелена сделка, се казва в писмо на Марио Петричоне, генерален директор по климата в Европейската комисия, до председателя на ИСС проф. Дулевски....

ЕК ИЗРАЗЯВА ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИСС ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ

Резолюцията на българския Икономически и социален съвет „Преглед на икономическото управление“, посветена на комюникето на Европейската комисия за реформиране на икономическото управление, е полезен принос в публичния дебат на тази тема, се казва в писмо на генералния директор за икономика и финанси в ЕК Мартен Фервей до председателя на Икономическия и социален съвет проф. Л....

ЗАКЪСНЕНИЕ В ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА КОСТВА СКЪПО НА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДУПРЕЖДАВА ИСС

„Дигиталната трансформация в България – предизвикателства и възможности в контекста на дигиталното бъдеще на Европа“ е становището, което ИСС прие на последната си пленарна сесия. В него се разглежда влиянието на процеса на дигитализацията върху основни сфери от обществения живот и значението му за разгръщане на икономическия потенциал на България, както и за подобряване...

ИСС ПОДГОТВЯ СТАНОВИЩЕ ЗА ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

По решение на Председателския съвет на Икономическия и социален съвет (ИСС ) се разработва становище на тема „Дигиталната трансформация в България – предизвикателства и възможности в контекста на дигиталното бъдеще на Европа. Докладчици по становището са Пламен Димитров и Радосвет Радев, които представляват групите на синдикатите и на работодателите. Двамата съдокладчици...

ИСС ПОЛУЧИ ПРИЗНАНИЕ ОТ ЕК ЗА РЕЗОЛЮЦИЯТА СИ ПО МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА НА ЕС

ИСС получи писмо от комисаря по бюджет и човешки ресурси в ЕК Гюнтер Йотингер, в което той благодари за изпратения му акт на българския Икономически и социален съвет, посветен на предстоящото обсъждане и приемане на Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС 2021 – 2027 г. В писмото си комисарят изразява благодарност за подкрепата на българския Икономически и социален съвет...

ИСС ПРЕДСТАВИ НА ВНИМАНИЕТО НА ЕС ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПУБЛИЧНА ПОЗИЦИЯ ПО ЗЕЛЕНИЯ ПАКТ

В съответствие с многогодишната си практика по отношение на европейските стратегически документи, ИСС изпрати своя акт по Зеления пакт до европейските институции – E вропейския парламент и българските евродепутати, председателя на Европейската комисия и ресорните комисари. ИСС бе първата институция в България, която прие позиция по Зеления пакт, като в процеса на...

ИСС АПЕЛИРА ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА НОЩНИЯ ТРУД

Икономическият и социален съвет /ИСС/ прие анализ „Проблеми на полагането и заплащането на нощния труд в България“. Целта на акта е да насочи вниманието на институциите към спецификите на нощния труд у нас, свързани с характера на този вид трудова дейност, както и с някои последици и рискове за здравето на работниците. Заплащането на нощния труд също е основен акцент в...

ИСС ЗАЯВИ ПОЗИЦИЯТА СИ ПО НОВАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2021-2027 Г.

На проведената Пленарна сесия на 22 юни Икономическия и социален съвет (ИСС) прие становище на тема “Основни приоритети в проекта на Стратегическа рамка на ЕС по безопасност и здраве при работа (БЗР) - 2021-2027 г.” Докладчикът по становището д-р Кокалов представи основните приоритети, засегнати в становището като новите форми на труд и дигитализацията, превенцията от ракови...

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via