MenuHome 9 News 9 ИСС участва в научен форум в УНСС и представи своите стажантски програми пред студентите във Философски факултет на СУ

ИСС участва в научен форум в УНСС и представи своите стажантски програми пред студентите във Философски факултет на СУ

News

Home 9 News 9 ИСС участва в научен форум в УНСС и представи своите стажантски програми пред студентите във Философски факултет на СУ

Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова участва в научен форум по повод 50 г. катедра „Човешки ресурси и социална защита“, 70 г. специалност „Икономика на човешките ресурси“ и 32 г. специалност „Застраховане и социално дело“ в УНСС.
На събитието присъстваха доц. д-р Валери Апостолов, ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита“, проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет, проф.  Емил Мингов, зам.-министър на труда и социалната политика, директора на Агенцията по заетостта д-р Полина Маринова, изпълнителният директор на Националния институт за помирение и арбитраж Владимир Бояджиев, много настоящи и бивши преподаватели от Катедрата, представители на работодателските организации и синдикатите, бивши и настоящи студенти на УНСС.
Зорница Русинова припомни, че силната връзка между ИСС и УНСС се дължи и на дългогодишната работа на проф. д-р Лалко Дулевски в съвета и очаква тези традиции да продължат. Изрази се надежда, че университетът ще продължи да дава хоризонт на младите хора не само да се развиват интелектуално, но да останат да работят в България“. Председателят на ИСС връчи грамота с почетен медал на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ за дългогодишно сътрудничество.
По същото време ИСС представи своите стажантски програми пред студентите във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като се включи в „Дни на кариерата“ с щанд и презентация.
Парламентарният секретар Атанаска Николова, заедно с директора на дирекция „Икономически и социални въпроси“ Николай Павлов, представиха възможностите за кариерно развитие в Икономическия и социален съвет пред студентите. Говори се за мисията на съвета да бъде не само партньор в управлението на държавата, но и мощен двигател за утвърждаването позициите на организираното гражданско общество, постигнати чрез съгласие, аргументиран дебат, диалог и консенсус. На студентите се сподели какъв опит могат да получат по време на стажантската програма на ИСС и се подчертаха вече постигнатите отлични резултати от техни колеги от Философски факултет, които успешно са завършили своята практика в администрацията на „гражданския парламент“ на страната.
ИСС изгражда устойчиво партньорство с академичната и студентската общност. През януари 2023 г. ИСС на Република България и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ сключиха меморандум за сътрудничество, а в началото на май 2023 г. председателят на ИСС се срещна със заместник-декана на Философски факултет проф. дпн Татяна Томова, за да обсъдят надграждането на партньорството между двете институции и възможностите за стажове на студенти от Философски факултет в Икономическия и социален съвет.

   

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap