MenuHome 9 News 9 Национална конференция „Безопасни и здравословни условия на труд в цифровата ера“

Национална конференция „Безопасни и здравословни условия на труд в цифровата ера“

News

Home 9 News 9 Национална конференция „Безопасни и здравословни условия на труд в цифровата ера“

На 23 октомври 2023 год., в хотел „Хаят“, гр. София, се проведе Национална конференция „Безопасни и здравословни условия на труд в цифровата ера“.
С конференцията, организирана от Министерството на труда и социалната политика, се даде началото на европейската кампания “Здравословни работни места” на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, с основен фокус за периода 2023 – 2025 г. “Здраве и безопасност при работа в цифровата сфера”.
На събитието взеха участие представители на различни министерства, Главна инспекция по труда, Националния осигурителен институт, Икономическият и социален съвет, национално представителните организации на синдикатите и работодателите, специалисти в областта на безопасността и здравето при работа.
Конференцията беше насочена към подобряване на информираността, засилване ролята на превенцията и намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести чрез представяне на добри практики при управление на безопасността и здравето в предприятията.
Специален акцент на конференцията беше поставен върху управлението на рисковете, свързани с новите възможности и предизвикателства, произтичащи от цифровите устройства и технологии, които се използват на работното място.
Г-жа Зорница Русинова приветства участниците в конференцията и пожела успех на кампанията. Председателят на ИСС отбелява в своето изказване, че темата кореспондира с два от приоритетите на настоящия мандат на ИСС: дигиталният преход на България и Европейският стълб за социални права.
Зорница Русинова изтъкна, че темите свързани със здравословни и безопасни условия на труд, психично здаве на трудещите се, дигитализация на обществото и икономиката и влиянието върху трудовия пазар, необходимите промени в процеса на обучение и квалификация за адекватна подготовка на трудещите се в цифровата ера, са във фокуса на ИСС. През последните месеци ИСС прие две становища, които ясно демонстрират мнението на представителите на ОГО по темата, а именно: „Ролята на изкуствения интелект в управлението на човешкия капитал и условия на труд на работещите през дигитални платформи в България“ (COVID-19 – катализатор на дигиталната трансформация в България) и „Мерки за добро психично здраве“.
Зорница Русинова представи основните изводи и препоръките на актовете като посочи, че тази консенсусна позиция на представителите на работодатели, работници и неправителствени организации, е отправна точка за компетентните институции при формулиране на националната политика.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap