MenuHome 9 News 9 Шести банково-финансов форум: Бъдещето на парите

Шести банково-финансов форум: Бъдещето на парите

News

Home 9 News 9 Шести банково-финансов форум: Бъдещето на парите

Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова участва в Шестия банково-финансов форум: Бъдещето на парите, организиран от сп. „Мениджър“. В рамките на формата на събитието г-жа Русинова даде интервю на тема „Икономическите ползи от влизането на България в еврозоната“ по трети панел на събитието „Ползите и предизвикателствата при въвеждането на еврото у нас“.
В сегашния си мандат ИСС си е поставил за цел да има своя принос България да бъде по-дигитална, по-социална и по-зелена и единственият път за икономическа трансформация и развитие на страната ни е влизането в Еврозоната и в Шенген, заяви Зорница Русинова.
Поради тази причини във всеки един от етапите на развитие Съветът е излизал със своите становища, като през миналата година пленарната сесия прие анализ за „Въздействие на присъединяването на България към еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната“. Категоричното мнение на членовете на Съвета, които представляват българския бизнес, синдикати и граждански организации е, че влизането в Еврозоната и приемането на еврото би довело до по-добро икономическо развитие на страната и до ускорено повишаване на доходите на хората. Този анализ е важен, защото на практика извън общественото говорено на изпълнителната власт, БНБ и парламента, ИСС е единственият независим орган, който излезе с подобен анализ и голяма част от тези препоръки, които се дават в него и сравненията, които се правят с Прибалтийските държави и Хърватия, са актуални и сега.
Председателят сподели, че миналата седмица пленарната сесия на Съвета е приела Резолюция за членството на България в Еврозоната, която препотвърждава консенсусното мнение на работодатели, синдикати и граждански организации. Русинова потвърди, че за пореден път ИСС декларира, че бързото приемане на еврото без да се изостава в сроковете и предприетите мерки, представлява единствено възможният, разумен и ефективен изход от режима на Паричен съвет. Препоръките са цялата нормативна уредба да се подготви и да се направи една добра обществена кампания, а най-добрият начин да се преборим със страховете на хората е пътят на постоянна информация и разяснения. Важното е да се работи чрез медии, чрез форуми като настоящия, да се отговаря на конкретни въпроси и притеснения, да се ползва чуждестранния опит. Защото хората имат въпроси не само как ще се закръглят сумите, как ще бъдат изчислявани лихвените проценти при наличие на кредит, техническа информация и т.н., но и голяма част от възрастните хора се притесняват какво ще стане със спестяванията им, особено ако са в брой, как ще се извърши обмяната на парите в малките населени места и как местните власти могат да осигурят безопасността им. Българите до голяма степен са свикнали да боравят с еврото, защото има много стоки, които се търгуват в евро, като недвижими имоти, коли и други. Не трябва да се спекулира със страховете на хората, защото в много малка част разплащанията стават с хартиени или монетни средства, всички ние плащаме с карта или през банки и с телефоните си.
Председателят на ИСС увери, че влизането в Еврозоната ще доведе до изсветляване на доходи, до изсветляване на бизнес, до стабилизиране на икономиката на България и на доходите на хората.
Препоръката на ИСС е да има добра обществена кампания за закона за еврото и за цялата нормативна наредба.
Дори на монетата ще пише евро, заяви Русинова и, че България е една от малкото страни членки, които са успели да запазят наименованието на български език за единната европейска валута. Освен това, българският символ ще бъде на монетата и ще обикаля цяла Европа, така ще се съхрани българската идентичност.
България да бъде пълноправен участник и да решава как да се развива евровалутата не е малко, завърши председателят на ИСС.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap